Referat fra generalforsamling 29. februar 2012.
ad 1)

Martin Boel valgt til dirigent.

Aage Nielsen tager referat.


Teknikken driller – der arbejdes på at skifte billede.


Ad 2)

Søren får ordret. Formandens beretning


2011 var et typisk javagruppeår og der gives et tilbageblik, startende med årskonference på Kellers Park – deltager antallet var for lavt – antallet af betalende var for lavt. JUG har undersøgt om hvorfor – det er taget op på mange efterfølgende møder.

J.DK blev igangsat som en ny introduktion til den næste konference – halvdelen af arbejdsgruppen faldt fra og den anden halvdel kunne ikke løfte opgaven – der satse på konference i 2013.

GR8 konferencen blev igangsat i JUG regi og formanden meldte pas på at drive både jdk og GR8 – derfor blev GR8 konferencen ”privatiseret” får at opnå arbejdstid til at lave konference i frem for frivillighed.

Der er blevet holdt en hel del javagruppemøder – JUG var repræsenteret på GOTO – Devoxx blev arrangeret – samarbejder etableret med bla. Dansk IT.

Der opfordres til at medlemmerne kommer med forslag til møder. Der er masser af lokaler til rådighed.

Formanden opfordre til tilmelding til bestyrelsen og aktivitetsudvalget.


Tak for 2011/2012


Lund & Bendsen vil hverken stemme for eller imod beretningen. Der påpeges 2 ting:

  1. I tvivl om flertal (mandat) for beslutningen i april omkring GR8

  2. I tvivl om hvorvidt GR8 kan afvikles til anden side/om bestyrelsen har handlet i overensstemmelse med vedtægter


Der stilles ? om medlemskab er per cvr nummer eller per medlem. Vedtægterne undersøges. jf. vedtægterne pkt. 1.3.2. Dette ønskes undersøget nærmere af den nye bestyrelse.


Der stemmes.


Antallet som stemmer for:

5 (virksomheder)

7 (medlemmer)


Antallet stemmer imod:

0 (virksomheder)

0 (medlemmer)


Antallet som hverken stemmer for eller imod:

1 (virksomheder)

1 (medlem)


Ad 3)

Christian får ordret. Kasserens beretning


Beretninger kan findes på javagruppens hjemmeside.


Revisionsmæssigt er der ingen påtegnelse.

Resultatopgørelse fremvises og gennemgåes. Der fokuseres på resultatet som giver et forøget overskud end det foregående år. Det kommenteres at omkostninger er steget forholdsvis mere end indtægter. Blandt andet var der store omkostninger til reklame/banner i 2010 som ikke havde den ønskede effekt og derfor ikke findes i 2011.

Likviditeten er på godt kr. 306.000 og giver mulighed for aktiviteter i 2012.


Antallet som stemmer for:

6 (virksomheder)

8 (medlemmer)


Antallet stemmer imod:

0 (virksomheder)

0 (medlemmer)


Antallet som hverken stemmer for eller imod:

0 (virksomheder)

0 (medlemmer)


Ad 4)

Der er intet at berette.


Ad 5)

Det indkomne forslag præsenteres af Søren.


Baggrunden belyses jf. fremsendte forslag.


Der er stemmes om forslag :

  1. Javagruppen tilbagekøber GR8 selskabet jvf tilbud

  2. Javagruppen afhænder GR8 til selskabet


Forslaget gennemgåes slavisk.


Gennemtænkt IT afgiver en længere forklaring omkring forløbet.


Lund & Bendsen foretrækker foreslag 2 og ønsker et forslag ændring omkring ”javagruppen hjælper med afviklingen af konferencen...” - som skal fjernes. Morten specificere at sætningen drejer sig om banner på hjemmeside + promovering jf. sidste punkt.

Det vedtages at sætningen ”Forudsætningen for aftalen, er at Javagruppen hjælper med afvikling af konferencen, i det omfang der er brug for det” fjernes fra foreslaget.

Christian ønsker kommentar fra Søren omkring hans ansættelse hos Gennemtænkt IT. Søren vil gerne drive konferencen videre i GR8 selskabet. Søren anbefaler punkt 2.

Martin fremføre at han foretrækker pkt. 1.


Der stemmes.


Antal stemmer for 1:

1 (virksomheder)

1 (medlemmer)Antal stemmer for 2 med ændringsforslag:

4 (virksomheder)

6 (medlemmer)


Antal stemmer imod 2 og 1:

0 (virksomheder)

0 (medlemmer)


Antal stemmer som forkaster begge

0 (virksomheder)

0 (medlemmer)


Foreslag 2 er vedtaget.


Ad 6)


Det vedtages at firma kontingent er uændret kr. 4.000,- og navngivet kr. 1.000,- eksklusiv moms for 2012.


Ad 7)


Niels fra 7N er ankommet til mødet.


Følgende opstiller:


Jon Bomme, Søren Berg Glasius, Christian Damsgaard, Jakob Bendsen 1. suppleant.


Odense foreslår at vi skriver 3 personer på seddel og så tælles der sammen.

Der stemmes kun som virksomhed – 1 stemme per cvr nummer.


Der stemmes.


Jon: 2

Jakob: 5 som suppleant

Søren: 5

Christian: 6


Jakob Bendsen fra Lund & Bendsen er ankommet til mødet.


Der klappes.


Ad 8)

Christian roser revisor og opfordre til valg af Henrik Volland.


Henrik Volland vælges som revisor.


Ad 9)

Jakob opstiller til aktivitetsudvalget. Jon stilles også op. Christian Sonne Jensen ligeså.


Ad 10)

Feedback på generalforsamling metode.

Søren synes der skidt at generalforsamlingen kun er bestyrelsen og 3 flere deltagere. Formen er fint.

Niels – opfordre til GF på konference – denne form er ok.

Brian – enig med Niels – duer ikke med denne form eller Skype formen.

Morten – enig med Brian og Niels.

Aage – enig med Morten, Brian, Niels.


Brian opfordre til at få afklaret punktet omkring medlemskab.


Der klappes.


Generalforsamlingen lukkes.

 
javagruppen Årets sidste J-Cafe og juleafslutning i Vest. @e2y_commerce i fuld gang med at præsentationer hvad de arbejder på. https://t.co/A34irDYZ4H
javagruppen RT @Nievesancho: @Javagruppen holds J-Cafe and Christmas closing in west on December 13th from 17.00 - 19.00 at e2Y in Aarhus (Ecopark). ht…
javagruppen Husk vi holder J-Cafe og juleafslutning i Vest den 13 december hos @e2y_commerce i Århus. Det bliver noget med et… https://t.co/3hBXmKGDY5
javagruppen Kom og få æbleskiver hos @e2y_commerce og hold årets sidste J-Cafe i Århus den 13 december. For tilmelding se her https://t.co/VdtlPfiX4X