Referat af ordinær generalforsamling den 12. februar 2011

Ad 1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Christian Damsgaard

Referent: Søren Berg Glasius

Ad 2) Formandens beretning.

Vi har haft endnu et år med høj aktivitetsniveau i foreningen. 

Vi har fået nyt sekretariat, da Miracle A/S har opsagt aftalen. Sekretariatsopgaven foretages for fremtiden af Marianne Frausing fra Lund & Bendsen.


Spørgsmål: Hvad er planen for det kommende år?

Svar: Vi har JPA møde i marts. Bestyrelsen er pt. den primære driver, når der skal laves nye møder. Der efterlyses mere input fra foreningens medlemmer.

Ad 3) Kassererns beretning.

Revisor har ikke lavet regnskab færdig, derfor kan dette endnu ikke fremlægges til godkendelse. Regnskabet fremsendes på javagruppens mailingliste så snart det foreligger.

Der er dog penge nok på kontoen til at dække et evt. underskud på årskonferencen, og idet kontingenter endnu ikke er opkrævet, er der også penge nok til fremtidige arrangementer.

Som følge af sekretariatsskiftet skiftes der finanssystem fra C5 til E-conomics.

Ad 4) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Ad 5) Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på 1000,- for navngivne medlemsskaber og kr. 4000,- for firmamedlemsskaber. Begge priser ex. moms

Ad 6) Valg til bestyrelse.

Alle på valg ville modtage genvalg. Herefter blev der spurgt om der var andre som ønskede at opstille.

Morten Kristensen (Gennemtænkt IT) meldte sig, hvorefter Jon Bomme trækker sit kandidatur.

Idet ingen andre meldte sig, blev der fredsvalg.

Den nye bestyrelse består af:


 • Aage Nielsen
 • Christian Damsgaard
 • Jakob Bendsen
 • Martin Boel
 • Morten Kristiansen
 • Niels Ull Harremoës
 • Søren Berg Glasius


Bestyrelsen konstitures lige efter generalsforsamlingen.

Ad 7) Ny nomineret revisor

Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

Blev godkendt

Ad 8) Vedtægtsændring: Ny adresse

Godkendt

Ad 9) Eventuelt


 • Aktivitetsudvalg er nu:
 • Signe Kongsgaard
 • Agata Przybyszewska
 • Brian Johnsen
 • Jon Bomme
Mødet slut kl. 9:20 
javagruppen Årets sidste J-Cafe og juleafslutning i Vest. @e2y_commerce i fuld gang med at præsentationer hvad de arbejder på. https://t.co/A34irDYZ4H
javagruppen RT @Nievesancho: @Javagruppen holds J-Cafe and Christmas closing in west on December 13th from 17.00 - 19.00 at e2Y in Aarhus (Ecopark). ht…
javagruppen Husk vi holder J-Cafe og juleafslutning i Vest den 13 december hos @e2y_commerce i Århus. Det bliver noget med et… https://t.co/3hBXmKGDY5
javagruppen Kom og få æbleskiver hos @e2y_commerce og hold årets sidste J-Cafe i Århus den 13 december. For tilmelding se her https://t.co/VdtlPfiX4X