Hej javanitter,

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Javagruppen lørdag den 12. februar 2011 kl. 09:00-10.00 på Kellers Park.

Adressen er:

Kellers-Park
H. O. Wildenskovsvej 28,
7080 Børkop

Dagsorden til generalforsamlingen:

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning + godkendelse
3: Kasserens beretning + godkendelse
4: Behandling af indkomne forslag
5: Fastsættelse af kontingenter
6: Valg til bestyrelse + suppleanter
7: Valg af revisor
8: Vedtægtsændringer
9: Eventuelt

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen holdes et konstituerende bestyrelsesmøde på samme lokation.

jf. vedtægter fremsendes, senest 4 dage før generalforsamlingen:

- dagsordenen.
- de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.
- årsregnskab med revisionspåtegning. såfremt dette er tilgængeligt.

til hvert enkelt medlem med analog post.

ad 4)

Fristen for indkomne forslag samt opstillingerne til bestyrelsen er mandag den 7. februar 2011 kl. 12.00. Disse kan stiles til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

ad 5)

Firma kontingent kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.
Navngivet kontingent kr. 1.000,00 årligt eksklusiv moms.

ad 6)

På valg i år er:

Martin Boel, Top Danmark, formand.
Jon Bæk Bomme, Mjølner, medlem.
Aage Nielsen, Lenio, medlem.
Niels Ull Harremoës, selvstændig, 2. suppleant.

Ikke på valg er:

Christian Damsgaard, selvstændig, kasserer.
Søren Berg Glasius, medlem.
Jakob Bendsen, Lund og Bendsen, 1. suppleant.

Der skal i alt vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen skriv da venligt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Bestyrelsesarbejdet består i et månedligt telefonmøde, samt deltagelse i planlægning og afholdelse af arrangementer.

ad 7)

Nomineret revisor :

Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

ad 8)

Foreningens adresse ændres til:

Javagruppen
Naverland 2
2600 Glostrup

ad 9)

Intet for indeværende