Referent Anders Kristian Andersen

Lørdag den 6. februar 2010 kl 11:00 til 11:51

Dagsorden

Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning + godkendelse
  3. Kasserens beretning + godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingenter
  6. Valg til bestyrelse + suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Vedtægtsændringer
  9. Eventuelt

1: Valg af dirigent

Valgt: Christian Damsgaard

2: Bestyrelsens beretning + godkendelse

Martin Boel aflægger bestyrelsens beretning.
Herunder varsling af kontingent stigning
Formålet med gruppen er ikke at lave overskud, men at det balancerer.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3: Kasserens beretning + godkendelse

Christian aflægger kasserens beretning. Beretning og det reviderede årsregnskab for 2009 godkendes.

Marketingsomkostningerne i 2008 var store idet man forsøgte med en helsides annonce i Computerworld. Her er man nu skiftet til gruppe medier. (Twitter/ LinkedId)

Det ser rimeligt ud nu. Vi har en buffer til at skrive under på Grails konference. Hindsgavl. Vi skal have over kr. 200.000,00 for at kunne lave større konferencer, ifølge Martin.

4: Behandling af indkomne forslag

Der er ikke nogle forslag.

5: Fastsættelse af kontingenter

Firma ønskes hævet fra kr. 3.500 til kr. 4.000 excl. moms

Navngivet kontingent kr. 750 til kr. 1.000 excl. moms.

Vedtaget uden indsigelser.

6: Valg til bestyrelse + suppleanter

Jacob Bendsen - Ikke tilstede - 8 stemmer.
Agata Przybyszewska - 4 stemmer.
Søren Berg Glasius -15 stemmer.
Christian Damsgaard -15 stemmer.
Irene Zusuchlag - ikke tilstede -3 stemmer.

Valget blev foretaget ved at hver stemmeberettiget skriver tre navne på stemmesedlen.
Stemmerne blev talt op af Niels Ull. 

Hermed er Søren og Christian genvalgt til bestyrelsen. Jacob er valgt som suppleant.

7: Valg af revisor

Den nominerede revisor blev valgt.

8: Vedtægtsændringer

ingen

9: Eventuelt

Søren Berg Glasius spørger om vi have studerende som medlemmer? Der var en diskussion.

Skal Prosa have adgang? Det har tidligere været diskuteret i bestyrelsen.

Dansk IT har en javagruppe. Den er ikke aktiv.

 
javagruppen Årets sidste J-Cafe og juleafslutning i Vest. @e2y_commerce i fuld gang med at præsentationer hvad de arbejder på. https://t.co/A34irDYZ4H
javagruppen RT @Nievesancho: @Javagruppen holds J-Cafe and Christmas closing in west on December 13th from 17.00 - 19.00 at e2Y in Aarhus (Ecopark). ht…
javagruppen Husk vi holder J-Cafe og juleafslutning i Vest den 13 december hos @e2y_commerce i Århus. Det bliver noget med et… https://t.co/3hBXmKGDY5
javagruppen Kom og få æbleskiver hos @e2y_commerce og hold årets sidste J-Cafe i Århus den 13 december. For tilmelding se her https://t.co/VdtlPfiX4X