Referat fra generalforsamling 28. februar 2006

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning + godkendelse
3) Kasserers beretning + godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingenter
6) Valg til bestyrelse + suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt


Ad 1) Kresten valg som dirigent

Ad 2) Formandens beretning blev godkendt. Formanden knyttede den bemærkning at JavaOne arrangementet sidste år gav et stort underskud og derfor arrangerer Javagruppen ikke en tur i år.

Ad 3) Kasserers beretning blev godkendt. Regnskab godkendt.

Ad 4) Ingen forslag

Ad 5) Det blev vedtaget at nedsætte kontingentet for 2007 med den begrundelse at Javagruppen har en stærk økonomi bl.a. på grund af mange nye medlemmer.
Nye satser for 2007 bliver:
    Virksomhedsmedlemskab:    3000 kr. pr. år (nedsættelse på 500 kr.)
    Navngivet medlemskab:       750 kr. pr. år (nedsættelse på 250 kr.)

Ligeledes blev det vedtaget at det skal være gratis for medlemmer at deltage på de traditionelle javagruppe møder. Den gratis deltagelse realiseres i forbindelse med møderne den 9. og 13. marts.

Ad 6) Niels og Christian blev genvalgt til bestyrelsen. Jørgen Bang Erichsen blev valg som suppleant. Søren Berg Glasius stopper som suppleant.

Ad 7) Revisor er fortsat Torbjørn Nielsen, Kvist og Jensen

Ad 8) Niels kom med en opfordring til at Javagruppen knytter tættere forbindelser til det akademiske miljø. Javagruppen vil gerne være med til at bygge bro mellem erhvervslivet og det akademiske miljø.
 
javagruppen Årets sidste J-Cafe og juleafslutning i Vest. @e2y_commerce i fuld gang med at præsentationer hvad de arbejder på. https://t.co/A34irDYZ4H
javagruppen RT @Nievesancho: @Javagruppen holds J-Cafe and Christmas closing in west on December 13th from 17.00 - 19.00 at e2Y in Aarhus (Ecopark). ht…
javagruppen Husk vi holder J-Cafe og juleafslutning i Vest den 13 december hos @e2y_commerce i Århus. Det bliver noget med et… https://t.co/3hBXmKGDY5
javagruppen Kom og få æbleskiver hos @e2y_commerce og hold årets sidste J-Cafe i Århus den 13 december. For tilmelding se her https://t.co/VdtlPfiX4X