Du indkaldes hermed til generalforsamling i Javagruppen Lørdag d. 22. januar
kl. 15.00 på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Dagsorden til generalforsamling:

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning + godkendelse
3: Kasserens beretning + godkendelse
4: Behandling af indkomne forslag
4.1: Ændring af vedtægter
5: Fastsættelse af kontingenter og deltagerbetaling
6: Valg til bestyrelse + suppleanter
7: Valg af revisor + suppleanter

Ad 4.1 Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde beskrevet en række ændringer til vedtægterne, som vedlagt i kopi.

Kommentarer til ændringsforslaget:
Kapitel 3 er omskrevet til at tilbyde differentierede medlemskaber. Det fulde virksomhedsmedlemskab er det originale, mens virksomhedsmedlemskab med navngivne medlemmer og særlige medlemskaber er ny

Kapitel 3.2 er omskrevet til at henvendelser (ind og udmeldelser) foregår skriftligt, herunder email i stedet for bare email. Herudover henvises til kapitel 5 for eventuelle restopkrævninger.

Kapitel 5 Financiering.
Da arrangementerne i javagruppen spænder over forskellige typer af aktiviteter, kan der ikke fastlægges en fast deltagerbetaling på generalforsamlingen, lige som der skelnes mellem drift og aktiviteter.

Kontingentet skal kunne financiere driften. Herudover anvendes deltagerbetaling og sponsorater i forbindelse med arrangementer.

Kapitel 8 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal ligge i januar, men ønskes også eventuelt placeret i februar. Hermed er der tid efter årsskiftet til opgørelse af regnskab, revision m.m.

Vel mødt
 
javagruppen Årets sidste J-Cafe og juleafslutning i Vest. @e2y_commerce i fuld gang med at præsentationer hvad de arbejder på. https://t.co/A34irDYZ4H
javagruppen RT @Nievesancho: @Javagruppen holds J-Cafe and Christmas closing in west on December 13th from 17.00 - 19.00 at e2Y in Aarhus (Ecopark). ht…
javagruppen Husk vi holder J-Cafe og juleafslutning i Vest den 13 december hos @e2y_commerce i Århus. Det bliver noget med et… https://t.co/3hBXmKGDY5
javagruppen Kom og få æbleskiver hos @e2y_commerce og hold årets sidste J-Cafe i Århus den 13 december. For tilmelding se her https://t.co/VdtlPfiX4X