Indledning
Dette er referatet fra den årlige generalforsamling i Javagruppen, afholdt d. 22. januar 2004 på SAS Radisson Odense.

Ad 1) Valg af dirigent og referant
Niels Bech Nielsen blev valgt enstemmigt til dirigent og Christian Damsgaard blev ligeledes valgt enstemmigt som referant.

Dirigenten bemærkede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Der var ikke nogen der ønskede at tilføje noget til punktet eventuelt.

Deltagere
Til stede var:

- Kresten Krab, EOS
- Niels Bech Nielsen, HIQ-Wise
- Christian Damsgaard, TietoEnator A/S
- Robin Peters, TietoEnator A/S
- Morten Madsen, TietoEnator A/S
- Jørgen Bang Erichsen, Mjølner
- Dan Schütz, Post Danmark A/S
- Capser Madsen, CyberCom Group
- Søren Berg Glasius, ForbrugerKontakt A/S
- Peter Schou, ForbrugerKontakt A/S
- Niki Grigoriou, FKI Logistex

Ad 2) Bestyrelsens beretning og godkendelse
I sin funktion som formand fortalte Niels Bech Nielsen om hvordan det sidste år
var gået i Javagruppen.

Javagruppen er gået fra 0 til 34 medlemmer i løbet af det sidste år, og er nu derfor Danmarks største erfagruppe for Java udviklere.

Der har i alt deltaget 64 medlemmer på foreningens møder i løbet af det sidste år.

JavaOne 2003 turen var en succes med hele 20 ½ deltagere og den vil blive gentaget i år.

Bestyrelsen har afholdt en arbejdsweekend, hvor der bla. blev udarbejdet retningslinier for mødeafholdelse.

Det er ligeledes blevet besluttet, at der skal udvikles et professionelt design til Javagruppen som dækker alt fra hjemmesiden til brevpapir og kuverter. Bestyrelsen vil indhente tilbud i løbet af foråret og få igangsat udviklingen.

Satser og vingaver 2004
Alle eksisterende satser forblev uændret:

- kr. 3500,00 pr medlem for et helårs medlemsskab.

- kr. 350,00 pr. deltager for medlemer til et heldagsmøde.
- kr. 500,00 pr. deltager for ikke-medlemer til et heldagsmøde.

På nye halvdags mødetyper bliver satserne:

- kr. 150,00 pr. deltager for medlemer til et halvdagsmøde.
- kr. 250,00 pr. deltager for ikke-medlemer til et halvdagsmøde.

Der anvendes det samme beløb på vingaver pr. fordragsholder som sidste år.

Spørgsmål
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning.

Godkendelse
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad 3) Kasserens beretning og godkendelse
I kasserens fravær (Aino Vonge Curry fra EOS) gennemgik Jørgen Bang Erichsen fra Mjølner regnskabet.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet og det blev godkendt.

Ad 4) Behandling af indkommende forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag, så dette punkt falder væk.

Ad 5) Valg til bestyrelse og suppleanter
Formanden Niels Bech Nielsen og bestyrelsesmedlem Christian Damsgaard var begge på valg og ønskede at genopstille til en to-årig periode.

Både Niels Bech Nielsen og Christian Damsgaard blev genvalgt enstemmigt.

2. suppleant Thomas Saxtoft ønskede ikke længere at være medlem af bestyrelsen. Til besættelse af hans post blev Søren Berg Glasius fra ForbrugerKontakt A/S valgt.

CyberCom Group's bestyrelsesmedlem Casper Madsen fra er blevet erstatet af Michael Tuska.
 
javagruppen Årets sidste J-Cafe og juleafslutning i Vest. @e2y_commerce i fuld gang med at præsentationer hvad de arbejder på. https://t.co/A34irDYZ4H
javagruppen RT @Nievesancho: @Javagruppen holds J-Cafe and Christmas closing in west on December 13th from 17.00 - 19.00 at e2Y in Aarhus (Ecopark). ht…
javagruppen Husk vi holder J-Cafe og juleafslutning i Vest den 13 december hos @e2y_commerce i Århus. Det bliver noget med et… https://t.co/3hBXmKGDY5
javagruppen Kom og få æbleskiver hos @e2y_commerce og hold årets sidste J-Cafe i Århus den 13 december. For tilmelding se her https://t.co/VdtlPfiX4X