Referat fra generalforsamlingen 2003
Ad 1) Valg af dirigent.

Christian Damsgaard blev valgt enstemigt til dirigent og referant.
Dirigenten bemærkede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt med de
undtagelser som Niels Bech Nielsen beskrev i indkaldelsen.

Til stede var følgende:

Jørn Larsen (EOS),
Niels Bech Nielsen (HIQ-Wise),
Jørgen Beng Erichsen (Mjølner),
Dan Schütz (Nordija),
Aino Vonge Curry (EOS),
Thomas Saxtoft (Søndagsavisen),
Capser Madsen (Java House),
Christian Damsgaard (TietoEnator Consulting).

Ad 2) Bestyrelsens beretning og godkendelse.

I sin funktion som formand fortalte Jørn Larsen om hvordan det sidste år
var gået i Javagruppen. Da der ikke har været meget aktivitet i
Javagruppen det sidste år var der ikke meget at berette end at der var
blevet afholdt 3 successfulde møder ud af 4 planlagte, hvilket der var
generel tilfredshed med. Generelt håbede formanden at Javagruppen i det
indeværende år ville genopstå med fornyede kræfter.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3) Kasserens beretning og godkendelse.

I og med at der ikke har været meget aktivtet i foreningen, så blev
regnskabet godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

Kasseren (Niels Bech Nielsen) fortalte om sine visioner at han håbede at
bestyrelsen ville gøre en aktiv indsats for at få foreningen på sporet
igen.

Kasserens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5) Behandling af indkommende forslag.

Niels Bech Nielsen havde indsendt to forslag der blev lagt ved som bilag
i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der blev rettet kommentarer til vedtægterne, hvorefter en rettelse blev
fremlagt. Vedtægterne vedtaget med den rettelse.

Niels Bech Nielsen luftede sine ideer om at vi som foreningen skulle prøve
at opnå nogle fordele for medlemerne - fx. billgerede kurser mv. Dette
var der generelt interesse for og generalforsamlingen besluttede at man
ville arbejde målrettede med dette emne, dog uden nogen bestemt person
som ansvarlig for fremdrift mv.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 6) Valg til bestyrelse og suppleanter.

De personer der var nomineret til bestyrelsen samt poster i denne blev
alle enstemigt valgt af generalforsamlingen. Som 2. suppleant blev
Thomas Saxtoft fra Søndagsavisen valgt enstemigt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er nu som følger:

Formand, 1 år, Nielsen Bech Nielsen HiQ Wise
Næstformand, 2 år, Dans Schütz, Nordija
Kasserer, 2 år, Aino Corry, EOS
Bestyrelsesmedlem 4, 1 år, Christian Damsgaard, TietoEnator Consulting
Bestyrelsesmedlem 5, 2 år, Casper Madsen, JavaHouse
Suppleant, 2 år, Jørgen Bang Erichsen, Mjølner
Anden suppleant, 1 år, Thomas Saxtoft

7) Valg af revisor

Den i generalforsamlingen nominerede revisor blev enstemigt valgt af
generalforsamlingen.

Revisoren vil i regnskabetsåret 2003 være Revisor Thorbjørn Nielsen,
Kvist og Jensen

Valg til evt. udvalg.

Der var ikke nogen udvalg idag i Javagruppen og der var heller ikke
noget ønske på generalforsamlingen om at danne nogen.

9) Eventuelt.

Den afgående formand (Jørn Larsen) overdrog papirer til underskrift
vedr. oprettelse af bank konto i Den Danske Bank til foreningen.

Niels Bech Nielsen vil tage kontakt med Sun Microsystems (Peter Lange)
vedr. deres evt. JavaOne tur 2003 med henblik på et evt. samarbejde.
Hvois Sun ikke ønsker at stå for en tur i år, blev der snakket om at
foreningen evt. kunne stå for et sådan tilbud, men Jørn Larsen gjorde
opmærksom på at der lå et meget stort arbejde planlægge en sådan tur.

Christian Damsgaard præsenterede licenser på et Java baseret
indholdstyringssystem (CMD) samt en licens til IBM DB2, som begge skal
bruges i forbindelse med foreningens hjemmeside.

Christian Damsgaard fortalte løst og fast om hosting af foreningens
hjemmeside samt at information om hvordan man får adgang til at opdatere
siden vil blive udsendt snarest.

Det blev besluttet af Christian Damsgaard skulle udarbejde et sitemap
samt forslag til design guide for foreningens hjemmeside snarest.

Herefter blev den officelle del af generalforsamlingen afslutet og
dirigenten takkede for god ro og orden.

Med venlig hilsen
Christian Damsgaard
 
javagruppen Årets sidste J-Cafe og juleafslutning i Vest. @e2y_commerce i fuld gang med at præsentationer hvad de arbejder på. https://t.co/A34irDYZ4H
javagruppen RT @Nievesancho: @Javagruppen holds J-Cafe and Christmas closing in west on December 13th from 17.00 - 19.00 at e2Y in Aarhus (Ecopark). ht…
javagruppen Husk vi holder J-Cafe og juleafslutning i Vest den 13 december hos @e2y_commerce i Århus. Det bliver noget med et… https://t.co/3hBXmKGDY5
javagruppen Kom og få æbleskiver hos @e2y_commerce og hold årets sidste J-Cafe i Århus den 13 december. For tilmelding se her https://t.co/VdtlPfiX4X