Der er mange klienter til Java, hvor man kan kalde en Rest Service.

Er Spring RestTemplate den fede løsning? Hvad kan man bruge i stedet for? Og hvad nu når man gerne vil være uafhængig af frameworks?

Den 20. Juni kl 16:00 går vi i dybden med klienter i jCafe hos Lund og Bendsen på hovedkontoret på Nytorv 17 i København.

Jakob Jenkov vil gerne starte med at underholde om Java’s egen HTTP-Client og fortælle om de muligheder klienten tilbyder.

  • 16:00 - 17:00 Jakob Jenkov om HTTP Client
  • 17:00 - 18:00 Anders K A om ny måde at lave constructor på
  • 18:00 - 19:00 Pizza’s and networking.

Tilmelding: Meetup

Jakob vil prøve at lave en lille brugerundersøgelse om hvad vi bruger. Her kan alle deltagere byde ind.

Chat’n lister her nogle klienter

  • HTTP Clients

  • Apache HttpClient: A robust and widely used HTTP client for making HTTP requests.
  • OkHttp: A modern HTTP client for Java, known for its performance and ease of use.
  • JAX-RS Client: Part of the Java API for RESTful Web Services, used for creating
  • RESTful web clients.
  • Spring RestTemplate: A synchronous client to perform HTTP requests, exposing a simple, template-method API over underlying HTTP client libraries such as the JDK HttpURLConnection, Apache HttpComponents, and others.
  • Spring WebClient: Part of Spring WebFlux, used for reactive, asynchronous HTTP requests.

Meget mere… jCafe’en er et forum hvor vi kan tale om det man brænder for og har på hjertet.

Eksempelvis er der følgende ide: En Java record viser en ny måde at lave constructor på. Default constructoren ligner en argument-liste til en metode. Det er besparende og meget klart. Vil vi kunne få det samme i class fremover? Og hvad gør man for at fremsætte forslaget?

Kom gerne med forslag til mødet og vær med - med eller uden ekstra forslag

Med venlig hilsen

Anders K Andersen