Hovedemnet er funktionsprogrammering. Groovy, Scala, Kotlin og Clojure - Monad - mere funktionsprogrammering - hvad med Java selv. Immutable collections, Eclipse.collections, Guava, Streams …

24. april kl 17.00 - 19.00 hos
Mind4IT Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby

Kom gerne med indlæg.

Første præsentation “What is VAVR?”

Tilmelding er nødvendig via: Meetup

vavr-agenda


vavr