Agendaen indeholder

  • Assert-J
  • jUnit5’s ParameterizedTest
  • Akka
  • Java og Kotlin samtaler
  • Opfølgning på RavenDB mødet i April

Datoen er ikke lagt fast.

Lund&Bendsen A/S · Nytorv 17 ST · København K 1450 · Denmark

Ordet er som sædvanligt frit, så kom gerne med indlæg, gerne på dagen og kontakt gerne arrangøren

Tilmelding er nødvendig via: Meetup

Vi holdt møde om RavenDB den 21. april. Temmelig impornerende sag.

Javagruppen arrangerer Devoxx til efteråret. Ligeledes har vi travlt med Java 18 og 19.